இறப்பதற்கு சற்று முன்பு ஆண்டாள் விவகாரத்தில் பாஜகவின் நரித்தனத்தை அம்பலப்படுத்திய ஞானி

475

ஆண்டாள் சர்ச்சை பின்னணி இதுதான்ஞானியின் இறுதி பேச்சு..

Posted by இன்று ஒரு தகவல் – பக்கம் on Wednesday, January 17, 2018

பகிர்